Stavba jezírek, zídek, gabionů a zahradních cest
Správně založený vodní biotop patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším místům v každé zahradě.

Jezírka
- podle způsobu využití je můžeme rozdělit na okrasná a koupací.

• Okrasná jezírka využíváme většinou pro pěstování vodních rostlin (leknínů, šípatky, kosatce, orobince, aj.), a k chovu ryb (koi, aj.).

• Koupací -  přírodní alternativa k bazénům, v poslední době velmi získávají na oblibě. Oproti bazénům, je  velkou výhodou, že čisté vody je dosaženo bez použití chemie - kombinací samočisticí schopnosti vodního ekosystému (rostliny, bakterie) a mechanickobiologické filtrace.

Co byste měli vědět předem?

Výběr lokality pro jezírko na zahradě:

• Pro menší až středně velká jezírka je vhodné umístění do polostínu. Předejdeme tím přehřívání vody, které způsobuje následně další problémy - přemnožení řas, stres pro ryby.

• Chceme-li mít po celou sezónu průzračnou vodu a maximálně využít všech estetických funkcí našeho jezírka, je dobré investovat do technologického vybavení rybníčku:

           - oběhové čerpadlo (ne kalovka) - speciální rybníčková čerpadla mají výrazně nižší spotřebu el. energie a jsou vyrobena ke 24-hodinovému provozu klidně i 365 dní v roce (bez následků mohou i zamrznout), nasávají celým povrchem a jsou schopné přisávat i z druhého místa - koše nebo skimmeru.

            - mechanickobiologická filtrace - zbavuje vodu mechanických nečistot a biologickou cestou odbourává chemické znečištění.

            - UV zářič - částečně ničí bakterie a řasy, nejdůležitější funkcí je agregace jednobuněčných řas do větších celků, které je pak schopna odstranit filtrace.

            - skimmer - zařízení sloužící ke sběru plovoucích nečistot (listí, klacíků, hmyzu, …) z hladiny.

            - vzduchování - dostatek kyslíku ve vodním prostředí je velmi důležitý pro rybí obsádku a vysokou měrou ovlivňuje biologickou rovnováhu ve vodě (životně důležitý pro samočisticí bakterie v jezírku i ve filtraci).

            - podvodní lampy - jejich instalace nám umožní těšit se z jezírka i v noci. Lampy je možné doplnit i barevnými filtry - velmi efektní.

            Dimenzování jednotlivých komponentů je závislé na konkrétním jezírku.

Problémy s kvalitou vody:
Čistá voda v jezírku je závislá na kombinaci mnoha faktorů.

• Největší estetické problémy ve vodě způsobují mechanické nečistoty - odumřelé zbytky rostlin, nezkrmené zbytky potravy pro ryby, napadané listí a ostatní nečistoty, aj. Jejich následným rozkladem dochází i k znečištění chemickému.

• Velikost rybí obsádky - při nadměrném počtu ryb v jezírku (vztaženému k objemu jezírka) dochází vlivem krmení a rybích výkalů ke značnému znečištění vody.

Stavby zídek:
Nechceme dělat konkurenci stavebním firmám, v zahradách realizujeme pouze lehčí opěrné zídky:
Suché zídky - jde o metodu vyskládání kamenů do jílovité půdy a vyspárování, také hlinitojílovitou zeminou a osází skalničkami, spolu se suchomilnými trvalkami. Výsledkem je zídka, která se opticky velice nenápadně zapojí do zahrady.

Gabionové konstrukce - v současné době moderní způsob. Jde o drátokamenný prvek tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrace, vyrobený z kovových sítí, vyplněných lomovým nebo přírodním kamenem, popřípadě s možností vyplňování zeminou, popř. recyklátem. Gabiony lze i následně osázet rostlinami.

Zahradní cesty:
Nejčastějším způsobem je využití nášlapných kamenů (k tomuto účelu lze použít i dlaždice, dřevěné palisády aj.), které jsou usazeny do země, zároveň s povrchem a rozmístěny podle délky kroku. Šlapákový chodníček obroste trávníkem, skalničkami nebo může procházet zamulčovanými plochami. Velkou výhodou je bezúdržbovost. Chodníček je funkční, ale nedominuje v zahradě jako např. zámková dlažba. Využití - téměř všude v zahradě, kde není příliš vysouká frekvence pohybu (na příchod do domu je určitě vhodnější nějaká ta dlažba).

Mlatové cesty - způsob využívající zhutnění povrchu tvořeného, tvořeného směsí lomového prachu, jílu a jiných přísad. Výsledkem by měl být pevný, ale prosáklivý povrch. Podložní vrstvy jsou upravené obdobně jako pro zámkovou dlažbu. Je nutné použít obrubníků nebo jiných materiálů pro vymezení cesty. Nevýhoda - na sklonitých úsecích může docházet k vymýlání povrchu. Využití - ve větších zahradách a parcích.