Realizace ÚSES

Zabýváme se krajinnými úpravami většího rozsahu, ať už se jedná o nové zatravnění, výsadbu nových stromořadí, alejí podél cest nebo rekonstrukce zeleně dle historických plánů. V rámci realizace ÚSES pro obce můžeme pomoci s vyřízením dotací z fondů EU.