Odborné prořezy a kácení stromů

Zabýváme se mimo jiné odbornými prořezy ovocných i okrasných dřevin a také kácením všech druhů dřevin. Naši pracovníci mají odborné stromolezecké zkoušky.

Asi jste už mnohokrát viděli na vlastní oči nebo v televizi, jak nešťastně může tato práce dopadnout, pokud se provádí neodborně. Ať už jde doslova o paskvily mezi ovocnými stromy nebo zcela zničené aleje starých lip, o škodách na majetku způsobených kácením nemluvě.

Ke kácení používáme motorové, elektrické i ruční pily a sekery, speciální převodové nůžky, lana, žebříky, štafle a v případě potřeby vysokou plošinu.

Několik rad pro řez dřevin:

1) průběžně odstraňujeme suché odumřelé větve

2) tvar a velikost rostlin regulujeme menšími zásahy každý rok, téměř bez zásahů se obejdou jehličnany a okrasné listnáče

3) nejvíce péče vyžadují ovocné stromy; aby přinášely své ovoce, je nesmírně důležitý pravidelný odborný řez. Rozlišujeme dvě hlavní skupiny.

    A) jabloně, hrušně – vyžadují řez v době vegetačního klidu – nejlépe v březnu, dubnu

    B) broskvoně, meruňky, švestky a třešně – řez se provádí po odkvětu (zpravidla květen, červen)

4) při řezu a stříhání větví se řídíme několika pravidly: větve se nemají křížit, koruna by měla absorbovat co nejvíce sluníčka (otevřenost), stromy by měly být dobře přístupné pro česání ovoce (nenechat je přerůst)

5) nástroje musí být ostré a čisté, čerstvé rány je třeba zatřít ochranným balzámem, případně štěpařským voskem (ochrana proti infekci, hojivé účinky)